Registrera dig

Fyll i dina personuppgifter. Fält markerade med är obligatoriska

  • Pers.nr:
  • Lösenord:
  • Minst 6 tecken samt både bokstäver och siffror
  • Bekräfta lösenord:
  • E-postadress:
  • E-postadressen är ogiltig
  •  
  •  
  • Tänk på att du kan behöva se över dina inställningar för skräppost för att kunna ta emot e-post från avsändaren noreply@helsingborg.se.
  • Jag/vi samtycker:
Genom att jag kryssar för JAG SAMTYCKER i ovanstående anmälan och skickar den via Internet, ger jag mitt fulla samtycke, enligt personuppgiftslagen (PUL), till att Helsingborgs stad, Mark- och exploateringsenheten lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de av mig lämnade personuppgifterna för ovan nämnda ändamål. Jag är medveten om att Helsingborgs stad, Mark- och exploateringsenheten förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och fördela stadens tomter.